:::: فهرست ::::

مجوزات و تاییدیه ها

 • جولای 03 / 2016
 • دیدگاه‌ها برای مجوزات و تاییدیه ها بسته هستند

مجوزات و تاییدیه ها

هلدینگ سرمایه گذاری نیکا مشتمل بر ۳ شرکت زیر مجموعه دارای گرید های زیر می باشد:

       ۱ شرکت نیکا سازه – فعال در ساختمان های اسکلتی بتنی – فلزی و سبک فلزی ال اس اف

 • دارای گرید ۳ ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری
 • دارای پروانه طراحی حقوقی – محاسبه و اجرا از نظام مهندسی فارس
 • دارای پروانه تولید و ساخت از وزارت صنایع و معادن
 • دارای مجوز اجرا و انبوه سازی از وزارت راه مسکن و شهرسازی
 • دارای مجوز واردات و صادرات از وزارت بازرگانی

۲–  شرکت نیکا راه – فعال در زمینه راه سازی – خاکبرداری و خاکریزی – تسطیح و اجرای عملیات خاکی

 • دارای گرید ۴ راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری
 • دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن

۳-  شرکت  هیدرو نیکا – فعال در زمینه طراحی – محاسبه و اجرا در زمینه سازه های آبی – سد و شبکه – اسکله – سازه های دریایی و …

 • دارای گرید ۲ آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری
 • درای گرید ۴ مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری

تاییدیه:

 

یک متن فراخوان تماس با ما