:::: فهرست ::::

کارآموزی

  • اسفند ۰۳ / ۱۳۹۳
  • ۰

کارآموزی

در راستای اهداف عالیه شرکت و تعامل با جامعه علمی و لزوم آموزش نیروی جوان و مشتاق شرکت نیکا سازه از افراد علاقمند دعوت به طی کارآموزی و کارورز (اکسترن و اینترن) می نماید.

* دانشجویان محترم رشته های معماری و عمران می بایست جهت طی دوره , نامه کارآموزی را از دانشگاه مربوطه دریافت و به شرکت ارائه کنند.

 

یک متن فراخوان تماس با ما