:::: فهرست ::::

گالری

 • آگوست 16 / 2021
 • ۰

گالری

 • سالن کنفرانس بیمارستان شهید دستغیب شیراز  شیراز

*مشخصات پروژه:

متراژ :۱۲۵ متر مربع    سال ساخت :  ۱۳۹۱        کارفرما: علوم پزشکی شیراز     مدت ساخت : ۱ ماه

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • اضافه اشکوب قصرالدشت شیراز

*مشخصات پروژه:

متراژ :۱۱۰  متر مربع       سال ساخت : ۱۳۹۲            کارفرما:شخصی          مدت ساخت : ۱ ماه

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •  توسعه شهرداری مرکزی و سالن شورای شهر بندرعباس(اولین در بندرعباس)

 

*مشخصات پروژه:

متراژ :۴۲۰ متر مربع           سال ساخت : ۱۳۹۳        کارفرما:شهرداری بندرعباس            مدت ساخت : ۲ ماه

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •  نمازخانه شهرداری الکترونیک شیراز

*مشخصات پروژه:

متراژ :۶۵ متر مربع             سال ساخت : ۱۳۹۳                   کارفرما:شهرداری شیراز             مدت ساخت : ۱۵ روز

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •   اضافه اشکوب شهرستان کوار (اولین در کوار)

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •   اضافه اشکوب شهرک انجیره (شیراز)

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •   اضافه اشکوب ۳ طبقه یاسوج – خیابان شهدا

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •   اضافه اشکوب شخصی قائمشهر

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •   اضافه اشکوب منزل شخصی شیراز – خیابان سرداران

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •   ویلای توریستی تفریحی ساری – لالیم

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •  ویلای ۳ طبقه شخصی – نور

*مشخصات پروژه:

متراژ :۲۷۰ متر مربع             سال ساخت : ۱۳۹۷                   کارفرما:خصوصی            مدت ساخت : ۵۰ روز

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •  ویلای ۲ طبقه شخصی – سوادکوه

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •  ساختمان نگهبانی – مدرسه بین المللی تطبیقی دختران تهران – TIS

*مشخصات پروژه:

سال ساخت :  ۱۳۹۷   کارفرما: مدرسه بین المللی تطبیقی دختران تهران     مدت ساخت : ۱۰ روز

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •  ویلای مسکونی – گرسماسر رامسر  -۲۷۵ متر مربع

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •  ویلای مسکونی – ساداتشهر رامسر  -۲۵۵ متر مربع

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •  اضافه اشکوب اداری – بندرعباس -۱۲۵۰ متر مربع

 

 

 

**************************************************************************************

 • ویلای ۲ طبقه فردیس – شهرک دهکده(حانه)- نیلوفر شرقی -۲۷۰ متر مربع

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •  دیوار درای وال – پروژه برج مروارید ملل میرداماد – ۱۲۰۰ متر مربع دیوار شمالی
دیوار درای وال - مروارید میرداماد

دیوار درای وال – مروارید میرداماد

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 •  دیوار درای وال – پروژه برج های دوقلو مارینا پالاس بندرعباس
دیوار درای وال پروژه مارینا پالاس بندرعباس

دیوار درای وال پروژه مارینا پالاس بندرعباس

 

یک متن فراخوان تماس با ما